Sempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Gördüğünü Yazıyla Anlatma Düzeyleri
Ahmet Çebi, Yrd. Doç. Dr.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Bildiri Özeti:
Bu araştırmada, “Okuduğunu anlama ve gördüğünü yazıyla anlatma değişkenleri bakımından okuma-yazmayı çözümleme yaklaşımıyla öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencileri mi, yoksa okuma-yazmayı bireşim yaklaşımıyla öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencileri mi daha başarılıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bu bağlamda, 3. sınıfa yönelik, “okuduğunu anlama aracı” ile “gördüğünü yazıyla anlatma aracı” geliştirilmiş; bu veri toplama araçları, Samsun’da 2006-2007 öğretim yılının birinci yarıyılında, birbiriyle eşleştirilen 6 ilköğretim okulunun 3. sınıfları arasında toplam 183 öğrenciye uygulanmıştır. “Okuma-yazmayı çözümleme ve bireşim gibi farklı iki yaklaşımla öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencileri arasında, okuduğunu anlama değişkeni bakımından, anlamlı bir fark var mıdır?” alt sorusuyla “Okuma-yazmayı çözümleme ve bireşim gibi farklı iki yaklaşımla öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencileri arasında, gördüğünü yazıyla anlatma değişkeni bakımından, anlamlı bir fark var mıdır?” alt sorusuna ilişkin veriler, bağımsız kümelere özgü t-Test ile; “Okuma–yazmayı çözümleme yaklaşımıyla öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve gördüğünü yazıyla anlatma düzeyleri arasında anlamlı bir ilgileşim (korelasyon) ve anlamlı bir fark var mıdır?” alt sorusuyla “Okuma-yazmayı bireşim yaklaşımıyla öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve gördüğünü yazıyla anlatma düzeyleri arasında anlamlı bir ilgileşim ve anlamlı bir fark var mıdır?” alt sorusuna ilişkin veriler, eşleştirilmiş kümelere özgü t-Test ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, okuma-yazmayı çözümleme yaklaşımıyla öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencileri yönünde oldukça anlamlı farklar ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Okuma-yazmayı öğrenme , Çözümleme yaklaşımı , Bireşim yaklaşımı , İlköğretim 3. sınıf öğrencisi , Okuduğunu anlama , Gördüğünü yazıyla anlatma ,


Sempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Levels of Understanding What is Read and Explaining in a Written Way What Seen of the 3rd Grade Student Who Learn Reading-Writing with Different Approaches
Ahmet Çebi, Asst. Prof.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Abstract : In this study, an answer is sought for the question “By means of the variables of understanding what is read and explaining what is seen, who are more successful: the primary school 3rd grade students who learn reading and writing through analysis method or the primary school 3rd grade students who learn reading and writing through synthesis method?”. By means of this, for the 3rd grade students, “a tool to understand what is read” and “a tool to explain in a written way what is seen” are developed; these data –collecting- tools have been applied in the firs semester of the 2006-2007 school year in Samsun to 183 third grade students in 6 primary school matched with each other. The data regarding the sub-question of “By means of the variables of understanding what is read, is there a meaningful difference between the primary school 3 rd grade students who learn reading and writing through analysis method and through synthesis method?” and “By means of the variables of explaining what is seen in a written way, is there a meaningful difference between the primary school 3rd grade students who learn reading and writing through analysis method and through synthesis method?” have been solved by t-Test peculiar to the independent groups (Independent Samples t-Test); the data regarding the sub-question of “Is there a correlation and a meaningful difference between the primary third grade students’ -who learn reading and writing through analysis approach- levels of understanding what is read and explaining what is seen?” and “Is there a correlation and a meaningful difference between the primary school 3rd grade students’ – who learn reading and writing through synthesis approach – levels of understanding what is read and explaining what is seen?” have been solved by t-Test peculiar matched groups (Paired Samples t-Test). According to the findings of the research, quite meaningful differences have appeared towards the primary school 3rd grade students who learn reading and writing through analysis approach.
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2014 © Pegem Akademi Yayıncılık.