Arama: Firdevs G��ne��


Firdevs Güneş

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, lisans ve yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. Ardından 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Halk Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Bu Bölümde 1988 yılında Doktor, 1991 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, MEB-UNICEF İşbirliği Yetişkin Okur-Yazarlığı Projesi, Yetişkinlere Okuma-Yazma Materyalleri Hazırlama Komisyonu Başkanı (1992-1993), MEB-Dışişleri Bakanlığı-TİKA İşbirliği Müstakil Türk Cumhuriyetleri Alfabe-İmla Çalışmaları Türkiye Tarafı Temsilcisi (1993), MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Politikaları Geliştirme Komisyonu Üyesi (1993-1994), Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 5 No’lu Hayat Boyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Başkanı (1999-2000), Avrupa Birliği Temel Eğitime Destek Programı (TDEP) çerçevesinde MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe Dersi (1-5.Sınıflar) Öğretim Programı Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı (2003-2006), Avrupa Birliği Temel Eğitime Destek Programı (TDEP) çerçevesinde MEB. İlköğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretim Türkçe(1-5.Sınıflar) Ders Kitapları Yazım Komisyonu Başkanı (2005-2006) gibi çeşitli projelerde görev yapmıştır. Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Halk Eğitimi Bölümünde Anabilim Dalı Başkanı (1997-1999), Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı (2011-2016), Bartın Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2016), Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili (2012-2013), Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili (2014), Bartın Üniversitesi 2013- 2017 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Başkanı (2011-2013), Bartın Üniversitesi Yayın Komisyonu Üyesi (2011-2012), Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi (2011-2014) olarak çeşitli idari görevleri yürüttü. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ’in, Türkçe ve ilkokuma yazma öğretimi, hızlı okuma, sınıf yönetimi, yetişkin eğitimi, ders kitaplarının incelenmesi, eğitim bilimine giriş, beceri öğretimi, öğretim ilke ve yöntemleri konularında 20 kitap ile 300’den fazla uluslar arası ve ulusal yayını bulunmaktadır. Ayrıca 20’den fazla ulusal ve uluslararası projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, 13 yüksek lisans ve 9 doktora tezi yönetmiştir. Çok sayıda sempozyum ve kongrenin bilim kurulu üyeliği ile düzenleme kurulu başkanlığını yapmıştır. Halen 18 bilimsel derginin yayın ve danışma kurulu üyeliğini yürüten Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ evli ve akademisyen olan iki çocuk annesidir.

Etkinliklerle Hızlı Okuma ve Anlama
%15,00 Kampanyalı Ürün
Konuşma Eğitimi
%15,00
Anlama Öğretimi
%15,00