Arama: Hayati Do��anay


Hayati Doğanay

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 1948 yılında doğdu. Yeşilyurt İlkokulu, Kanunî Ortaokulu, Trabzon Lisesi ve eş zamanlı olarak meslek derslerini de sınavla vererek Trabzon İlköğretmen Okulu’nu bitirdi. Lisans eğitimini 1971 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Beşerî ve İktisadî Coğrafya Anabilim Dalı (Kürsüsü)’nda tamamladı. Gerek lisans eğitimi süresince ve gerekse mezuniyet sonrasında çeşitli kademelerdeki okullarda öğretmenlik yaptı.

1976 yılında Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü Coğrafya Öğretmenliği görevine atanan Doğanay, bir yıl sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde asistan oldu. Bu bölümde; 1978’de Asistan Dr., 1982’de Yrd. Doç. Dr., 1984’de Doç. Dr. ve 1989’da Prof. Dr. unvanlarını aldı. 1991 yılında aynı üniversitenin Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’na geçiş yaptı. 2015 yılında emekli oluncaya kadar bu bölümde görevini sürdürdü (hatta emekli olduktan sonra da 2015-2021 yılları arasında görevlendirme ile ders vermeye devam etti). Akademik hayatı boyunca 30 yılı aşkın bir süre Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüş olmanın yanı sıra, başta Dekanlık olmak üzere çeşitli idari görevlerde de hizmet verdi.

Elli yılı aşkın meslek hayatı (44 yılı akademisyen, 11 yılı da öğretmen olarak) boyunca coğrafya ilmine katkı yapmasının yanı sıra, bir kısmı öğretmen bir kısmı da akademisyen olan yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Emekli olduktan sonra da akademik çalışmalarına devam eden Doğanay’ın, Beşeri ve İktisadi Coğrafya ile Coğrafya Eğitimi alanında bildiri, makale ve kitap düzeyinde birçok çalışması bulunmaktadır. Bu kitaplardan Coğrafya’ya Giriş (14. Baskı), Doğal Kaynaklar (10. Baskı), Türkiye Beşeri Coğrafyası (7. Baskı), Türkiye Turizm Coğrafyası (7. Baskı), Coğrafya Öğretim Yöntemleri (6. Baskı), Tarım Coğrafyası (5. Baskı), Enerji Kaynakları (4. Baskı) ve Coğrafya Bilim Alanları Sözlüğü (2. Baskı) Pegem Akademi Yayıncılık bünyesinde yayınlanan akademik çalışmalarıdır. Ayrıca Doğanay’ın kaleme aldığı Eğitimin Hizmetinde Elli Yıl (1967-2017) adlı otobiyografi çalışması da Pegem Akademi Yayınlarından çıkmıştır.

Doğal Kaynaklar
%15