Arama: Yasemin G��lbahar


Yasemin Gülbahar

1988 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’nde öğrenimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümünden 1992 yılında mezun olmuş, aynı yıl ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra 1998 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümüne araştırma görevlisi olarak geçti. Önce 1999 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans derecesini ve 2002 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi BÖTE alanında Doktora derecesini aldı. Bu tarihten sonra yaklaşık 9 yıl Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümünde görev yapan Gülbahar, şu an Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Gülbahar, 2004 yılında Yrd. Doç., 2009 yılında Doçent ve 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.

Yasemin Gülbahar bugüne kadar programlama dilleri, problem çözme ve algoritmalar, öğretim teknolojileri, öğretim tasarımı, materyal tasarımı ve geliştirme, uzaktan eğitim, web tasarımı,ölçme ve değerlendirme, araştırma yöntemleri, öğretim yöntemleri, yazılım geliştirme, teknoloji entegrasyonu ve planlanması gibi konularda dersler yürütmüş, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmıştır. Yirmi yılı aşkın bir süredir eğitimde teknoloji kullanımı ve entegrasyonu ile uzaktan eğitim konusunda çalışmalar yürütmektedir.

E-Öğrenme
%15,00