tr?id=2049279601939293&ev=PageView&noscript=1

Arama: Ayla Oktay


Ayla Oktay

İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümünden mezun olan Prof. Dr. Ayla Oktay 1971 yılında doktorasını tamamladı ve 1979 yılında doçent oldu. 1979–1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde doçent olarak görev yaptı. 1988 yılında Profesör olarak Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine geçmiş, 1988–1991 yılları arasında Eğitim Yüksek Okulu müdürü olarak görev yapmıştır. 1992–2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurucu müdürü ve(2005-2009) yıllları arasında da Atatürk Eğitim Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca uzun yıllar ayni fakültede İlköğretim Bölüm Başkanlığı ve Okul öncesi Eğitimi ana bilim dalı başkanlığını yürütmüştür. Marmara Üniversitesi’nden 2009 yılında emekli olan Prof. Dr. Oktay halen Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi olup, Temel Eğitim bölümü başkanlığını sürdürmektedir.

Profesör Oktay, 1965 yılından bu yana özellikle okul öncesi eğitim, kızların eğitimi, disiplin, okul olgunluğu vb. alanlarda uygulamalı ve teorik çalışmalar yaparak yurtiçi ve yurtdışında bildiriler sunmuş, makale ve kitaplar yayınlamıştır. Ayrıca okul öncesi eğitim alanında açmış olduğu doktora ve yüksek lisans programlarında yetiştirdiği elemanlar aracılığı ile alanın akademik olarak gelişmesine de katkı sağlamıştır. Prof. Oktay, ulusal ve uluslar arası birçok derginin hakem kurulunda yer almaktadır.. Kendisi bugüne kadar müfettişlere, müdürlere, öğretmenlere, anne-babalara yönelik birçok seminer vermiş,Milli Eğitim Bakanlığı ve UNİCEF’in çeşitli projelerinde proje koordinatörü ve katılımcısı olarak aktif rol almıştır.

Prof. Oktay Milli Eğitim Bakanlığı’nın program geliştirme çalışmalarında aktif olarak görev almış,ayrıca 2001–2003 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün danışmanlığını yürütmüştür.
Eğitime Giriş
%15,00
Biliş Üstü Beceriler
%15,00 Tükendi