Arama: Emin Karip


Emin Karip

1985 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında Pittsburgh Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi Alanında Yüksek Lisansını, 1994 ‘de Doktora çalışmasını tamamladı. Doktora çalışması süresince çeşitli uluslararası projelerde araştırma danışmanlığı ve araştırma uzmanlığı yaptı. Aynı kurumda doktora sonrası çalışmalarda bulundu.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Gazı Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Kuram ve Uygulamada Eğilim Yönetimi Dergisi Editörlüğü yaptı. Yazarın, çatışma yönetimi, değişimin yönetimi, dönüşümcü liderlik, eğitimde yeniliklerin uygulanması, performans yönetimi ve süreç yönetimi konularında araştırma, yayın ve çalışmaları bulunmaktadır.

Çatışma Yönetimi
%15,00
Ölçme ve Değerlendirme
%15,00
Sınıf Yönetimi
%15,00
Eğitime Giriş
%15,00