Arama: Ali G����er


Ali Göçer

Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Niğde Eğitim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalından ve Erciyes Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalında yüksek lisans (2000), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında doktora çalışmasını tamamladı (2005). 2006-2009 yılları arasında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında, 2009 yılından beri de Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Adıyaman ve Kayseri illerinde Sınıf ve Türkçe öğretmenliği yapan Göçer, öğretmenliği sırasında Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesinin düzenlediği Türkçe Öğretimi ve Metotları Kursu; Türkçe Öğretimi Yöntem ve Teknikleri Semineri; Türkçe Programını Değerlendirme Semineri vb. faaliyetlere katılarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda bilgi ve deneyimini artırmaya çalıştı. 1999 yılında Ordu’da düzenlenen Türkçe Öğretimi Formatörlük Kursu’na katılarak Formatör Türkçe Öğretmeni oldu.

Yazmış olduğu şiirleri, araştırma ve inceleme yazıları; Erciyes, Yörtürk, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Öğretmen Dünyası, Mavi-Yeşil, Güneysu, Dil Dergisi, Millî Eğitim, Türk Dili gibi dergilerde; Radikal İnternet, Hürriyet Eğitim gibi internet sitelerinde yayımlandı. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikte çok sayıda sunulmuş bildirisi ve Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayımlanmış 100’ün üzerinde makalesi bulunan Göçer’in, öğretmenlik yıllarında hazırladığı Konuşmamızı Süsleyen Etkili ve Güzel Sözler, Konuşmamızı Süsleyen Tarihî ve Edebî Anekdotlar adlarında iki derleme kitabı vardır. Bunun yanında İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Yazma Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Sorularla Türkçe Eğitimi, Millî Eğitim Üzerine Yazılar, Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi, Eğitimde Mizah adlı kitaplarda yer alan 11 bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Göçer’in, Türkçe Öğretimi, İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Yazma Eğitimi, Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Mikro Öğretim Uygulamaları adlı tek isimli kitapları yanında editörü ve iki bölüm yazarı olduğu Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi adlı kolektif yazarlı bir kitap çalışması da vardır.

Türkçe eğitimi alanında 2012 yılında doçent, 2017 yılında da profesör unvanını alan Göçer, Türkçe eğitimi, Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi, Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğrenimi, Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme ve genel olarak temel dil becerilerinin geliştirilmesi ve öğretmen eğitimiyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğretmenim Beni Sorumlulukla Ödüllendir
Yeni Ürün %40,00
Öğreşme
Yeni Ürün %25,00
Eğitim Kültür ve Edebiyat Yazıları
Yeni Ürün %25,00
Yazma Eğitimi
%25,00
Türkçe Öğretimi
%13,00
Konuşmamızı Süsleyen Etkili ve Güzel Sözler
%20,00 Tükendi