Ekoller ve Yaklaşımlar

Odaklanma Ve Meditasyo
%30
Şuur
%10
Travma Sevgi Korku
%10
Agresif Karakterler
%30
Patolojik İnertia
%30
Psikanalizin Temel İlkeleri
%25
Kadın Eşcinselliği
%30
Narsisizm Üzerine
%25
Cinsellik Üzerine
%25