İş Kanunu'nda Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih ve Sonuçları

% 15 İndirim
108,00 TL 91,80 TL
Ürün Kodu: 9789750282959
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
Kitapta, 4857 sayılı İş Kanunu'nda Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih ve Sonuçları öğretideki görüşler ve yargı kararları ışığında detaylı bir şekilde kaleme alınmıştır. Kitapta, iş güvencesi kavramından bahsedilerek, Türk İş Hukuku'nda iş güvencesinin tarihsel gelişimi, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iş güvencesinden yararlanma koşulları; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri; iş sözleşmesinin feshinde dikkat edilmesi gereken ilkeler ve feshin usulü ele alınmıştır.

İş sözleşmesinin feshine yapılacak olan itirazın usulüne yer verilerek, bu kapsamda işe iade davası yönünden arabuluculuk sürecinden bahsedilmiştir. Ardından, işe iade davasının konusu, niteliği, yargılama usulü, süresi, somutlaştırma yükümlülüğü, deliller ve ispat yükü açıklanmıştır. İşe iade davasının kabul edilmesinin ardından işçinin işverene başvurusu, işverenin işe daveti ve başvuru ile davetin usul ve şartları incelenmiştir.

İşe iade davasının parasal sonuçlarını oluşturan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve diğer hakların hesaplanması, uygulanacak faiz, zamanaşımı ve yasal kesintiler detaylarıyla anlatılmıştır. Devamında ise yargılama esnasında ortaya çıkan bazı durumların işe iade davası ve sonuçlarına etkisi üzerinde durulmuştur.

Son olarak, boşta geçen dört aylık sürenin, kıdeme bağlı haklardan olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretine etkisi ile geçersiz fesih tarihinde peşin olarak ödenen bazı alacakların işe başlatılan işçiden mahsubu incelenmiştir.
İş Kanunu'nda Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih ve Sonuçları İş Kanunu'nda Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih ve Sonuçları 9789750282959 İş Kanunu'nda Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih ve Sonuçları