Muris Muvazaası Nedeniyle AçılanTapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

% 15 İndirim
610,00 TL 518,50 TL
Ürün Kodu: 9789750282690
GELİNCE HABER VER
Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Miras bırakan tarafından yapılan ve mirasçıların kanuni miras paylarını etkileyen muvazaalı işlemlerden zarar gören mirasçıların haklarına kavuşmasını hedef alan dava, kaynağını daha çok Yargıtay İçtihatlarından ve bilimsel görüşlerden almakta ise de, esas dayanağını 01.04.1974 tarih ve 1974/1-2 Sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı oluşturmaktadır.

Bu kitapta, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, dava tüm yönleri ile ele alınarak, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.
Muris Muvazaası Nedeniyle AçılanTapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Muris Muvazaası Nedeniyle AçılanTapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) 9789750282690 Muris Muvazaası Nedeniyle AçılanTapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)