Arama: Ramazan Sever


Ramazan Sever

1968 yılında Malatya’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Malatya’da, lise eğitimini Muğla’da, yükseköğrenimini ise 1994 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümünde tamamladı. Sever, 1996 master, 2001 yılında doktora öğrenimini bitirdi ve aynı yıl yardımcı doçentlik (Doktor Öğretim Üyeliği) kadrosuna atandı. Sever, 2006 yılında Çoruh Havzası Enerji Yatırım Projeleri ve Çevresel Etkileri adlı çalışması ve diğer eserleriyle Coğrafya (Beşerî Coğrafya) Doçent, 2011 yılında da Karlıova ilçesinin Beşerî ve İktisadi Coğrafyası adlı temel eseriyle profesörlük unvanını aldı. Sever, 17 yıl Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde hizmet verdikten sonra yaklaşık 10 yıl Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Giresun Üniversitesi’nin çeşitli birimlerde uzun süre yöneticilik yaptı. Sever, halen İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir. Yayımlanmış çok sayıda eseri bulunan Sever’in başlıca çalışma ve araştırma konuları arasında; coğrafya eğitimi, sınıf ve sosyal bilgiler eğitimi, öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, çevre sorunları ve çevre eğitimi, afetler ve afet yönetimi, hidroelektrik santraller ve çevresel etkileri vb. gibi konular yer alır.

Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı III
Yeni Ürün %15,00