Borçlar Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları Cilt: 2 (Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli)

% 15 İndirim
860,00 TL 731,00 TL
Ürün Kodu: 9789750273957
GELİNCE HABER VER
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir.

Bu kitap, asliye hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işlerden "Borçlar Kanununa İlişkin Davalar" esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde bakılan işler Kanundaki sistematiğine uygun olarak ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.

Son olarak kitap, bir uygulayıcının 25 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.
Borçlar Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları Cilt: 2 (Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli) Borçlar Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları Cilt: 2 (Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli) 9789750273957 Borçlar Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları Cilt: 2 (Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli)