Çocuk Yargılaması – Ceza Muhakemesi Hukukunda Çocuklara Özel Soruşturma ve Kovuşturma Kuralları – Ceza Hukuku Monografileri –

% 15 İndirim
192,00 TL 163,20 TL
Ürün Kodu: 9789750282942
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
Ceza muhakemesi hukukunda özel soruşturma ve kovuşturma kuralları genellikle şüpheli veya sanığın tabi olduğu hukuki statü dikkate alınarak düzenlenmiştir. Çocuklar bu anlamda içinde bulundukları zaman dilimi nedeniyle özel kurallara tabi olması gereken en önemli gruplardan birini oluşturmaktadır.

Toplumun gelişmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak çocukların korunması ve iyi yetişmesi halinde mümkün olacaktır. Bu nedenle, suça sürüklenen çocukları tekrar topluma kazandırmak, onları iyi birer vatandaş haline getirmek görevi sadece devletin değil, her bireyin sorumluluğudur. Bu kapsamda çalışma içerisinde önce çocuk kavramı üzerinde durulmuş, uluslararası sözleşmeler ile getirilen düzenlemeler ve Türkiye'nin bu kapsamda yerine getirmekle yükümlü olduğu kurallar hakkında bilgi verilmiş, daha sonra çocukların soruşturma ve kovuşturmalarında uygulanacak usul kuralları ve dikkat edilmesi gerekli olan ilke ve esaslar belirtilmiş, mukayeseli hukuk hakkında bilgi verilerek kıyaslamalar yapılmıştır.

Bu değerlendirmeler yapılırken çocukların sistem içinde ne kadar ihmal edildikleri, görmezlikten gelindikleri de tespit edilmiştir. Yazarın amacı; görünmeyeni görünür kılmak, uygulamada çocuklarla ilgili yaşanan usul sorunlarını gözler önüne sermek ve özellikle uygulayıcılar için referans oluşturacak bir kaynak oluşturmaktır.

Yeni basıda, 17.10.2019 tarihli 7188 sayılı ve 08.07.2021 tarihli 7331 sayılı Kanunlar ile getirilen değişikliklerin etkileri değerlendirilmiş ve güncellenmiştir. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 2021 adli istatistik bilgileri ve mukayeseli hukuk kapsamında İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 27 Ocak 2022 tarihli İngiltere-Galler Genç Ceza Adalet Sistemi adli istatistikleri de kitaba eklenmiş ve güncellenmiştir. Yeniden literatür taraması yapılmış ve son çıkan eserler de incelenmiştir.
Çocuk Yargılaması – Ceza Muhakemesi Hukukunda Çocuklara Özel Soruşturma ve Kovuşturma Kuralları – Ceza Hukuku Monografileri – Çocuk Yargılaması – Ceza Muhakemesi Hukukunda Çocuklara Özel Soruşturma ve Kovuşturma Kuralları – Ceza Hukuku Monografileri – 9789750282942 Çocuk Yargılaması – Ceza Muhakemesi Hukukunda Çocuklara Özel Soruşturma ve Kovuşturma Kuralları – Ceza Hukuku Monografileri –