tr?id=2049279601939293&ev=PageView&noscript=1

İnfaz Hukuku

% 10 İndirim
230,00 TL 207,00 TL
Ürün Kodu: 9789750283024
GELİNCE HABER VER
Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişmediği ve özellikle suç politikasına ilişkin bilimsel tartışmalarda hep ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bu durumu infaz hukuku alanındaki bilimsel eserlerin yetersizliğinde görmek mümkündür. TCK ve CMK şüpheli ve sanık için hangi önemi taşıyorsa CGTİHK tutuklu ve hükümlü için aynı önemi taşımaktadır. Bu yönüyle tutuklu ve hükümlü haklarının infaz hukukunun önemli sorunlarından biri olduğu başta CGTİHK olmak üzere infaz hukuku mevzuatının tutuklu ve hükümlülerin "Magna Carta"sı niteliği taşıdığı söylenmelidir.

İşte bu nedenle, on altıncı baskısı yapılan İnfaz Hukuku kitabımız bu alandaki ilgisizlikten kaynaklanan ve uygulamada oluşan sorunlara bir nebze de olsa karşılık verme çabası içinde kaleme alınmış olup, modern infaz hukuku yaklaşımlarının ışığında, tutuklu ve hükümlüyü "unutulan bir obje" olmaktan çıkararak, yeniden bu sistemin en önemli süjelerinden biri haline getirmek amacıyla güncellenmiştir.

Bu baskıda son yasal değişiklikler gözden geçirilerek ilgili yerlere işlenmiş, yine güncel istatistikî veriler ile bir önceki baskıdan bu yana çıkan eserler ve yargı kararları mümkün olduğunca ele alınıp değerlendirilmiştir. Aynı şekilde 7. Yargı Paketi olarak adlandırılan Kanun Tasarısı ile 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu m.6/5'deki yedi günlük itiraz süresinin iki haftaya çıkarılmasına ilişkin değişiklik önerisi de ilgili kısımda ele alınmıştır.
İnfaz Hukuku İnfaz Hukuku 9789750283024 İnfaz Hukuku