Türk Ticaret Kanunu'na GöreAnonim Şirketler Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli

% 15 İndirim
770,00 TL 654,50 TL
Ürün Kodu: 9789750282836
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
Anonim şirketler, kuruluşlarından sona ermelerine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidirler. Eserde, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemeleri sistematik bir şekilde ele alınmış ve mukayese açısından yer yer eski Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine değinilmiştir. Anonim şirketin kuruluşu, genel kurulu ile yönetim kurulu, denetimi, payları, pay senetleri, esas sözleşme değişiklikleri, sermayesinin artırılması ve azaltılması, kârının dağıtımı, yedek akçelerinin ayrımı, finansal tabloları ile faaliyet raporları, ticarî defterleri ve belgeleri, sona ermesi, tasfiyesi, birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi, kurucuları ve yöneticileri açısından hukukî ve cezaî sorumluluk halleri gibi konulardan oluşan eserde, uygulama örneklerine ve yargı kararlarına da yer verilmektedir.

Dr. Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere, konuya ilişkin yönetmeliklere ve tebliğlere göre güncellenen bu eserde, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmış; ayrıca TTK hükümleri ışığında alınan anonim şirketlere dair yüksek yargı kararlarının özetlerine yer verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'na GöreAnonim Şirketler Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli Türk Ticaret Kanunu'na GöreAnonim Şirketler Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli 9789750282836 Türk Ticaret Kanunu'na GöreAnonim Şirketler

 Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli