Türk Ticaret Kanunu'na GöreLimited Şirketler (Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli)

% 15 İndirim
620,00 TL 527,00 TL
Ürün Kodu: 9789750282850
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
Limited şirketler, kuruluşlarından sona ermelerine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidirler. Eserde, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri sistematik bir şekilde ele alınmış ve mukayese açısından yer yer eski Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine değinilmiştir. Limited şirketin kuruluşu, genel kurulu, müdürleri, yönetimi, temsili, denetimi, pay devirleri, ortaklarının hak ve borçları, sözleşmesinin değiştirilmesi, sermayesinin artırılması ve azaltılması, kârının dağıtımı, yedek akçelerinin ayrımı, finansal tabloları, faaliyet raporları, ticarî defterleri ve belgeleri, sona ermesi, tasfiyesi, birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi, ortaklarının ve yöneticilerinin hukukî ve cezaî sorumluluk halleri gibi konulardan oluşan eserde, uygulama örneklerine ve yargı kararlarına da yer verilmektedir.

Dr. Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere, konuya ilişkin yönetmeliklere ve tebliğlere göre güncellenen bu eserde, Türk Ticaret Kanunu'nun limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmış; ayrıca TTK hükümleri ışığında alınan limited şirketlere dair yüksek yargı kararlarının özetlerine yer verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'na GöreLimited Şirketler (Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli) Türk Ticaret Kanunu'na GöreLimited Şirketler (Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli) 9789750282850 Türk Ticaret Kanunu'na GöreLimited Şirketler (Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli)