YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ KİTAP SERİSİ 4: Yorumlanabilir ve Açıklanabilir Yapay Zekâ ve Güncel Konular

% 13 İndirim
180,00 TL 156,60 TL
Ürün Kodu: 9786254274763
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
Yapay Zekâ ve Büyük Veri Kitap Serisi; ülkemizde büyük veri ve yapay zekâ konusunda açık kaynak veri, kod, kitap, proje, doküman gibi kaynakların artırılmasına yönelik olarak başlatılmış olan bir açık kaynak kitap hazırlama projesidir. Bu kitap serisi ile üniversiteler başta olmak üzere bu alanlarda bilgi birikimi, deneyimi ve uzmanlığı olanların bir araya getirilmesi ve yerli ve millî teknolojiler geliştirilmesine katkılar sağlanması amacıyla ülke için açık kaynak içerik oluşturması ve verilerden değer üretilmesi hedeflenmektedir.
Açık kaynak yaklaşımların; ülkelerin gelişimine büyük katkı sağladığı, yapılan işlerin ve çalışmaların gerek nitelik gerekse niceliğini artırdığı, dijital dönüşümün faydaya dönüştürülmesinde çarpan etkisine sahip olduğu ve ülkelerin bilimsel gelişmelerini hızlandırdığı, özellikle de açık kaynak yaklaşımların bilimsel çalışmaların artmasına katkısının %65’lere kadar yükseldiği bilinmektedir. Dolayısıyla açık kaynak ortam ve sayılarının arttırılması, açık bilim çalışmalarının yaygınlaştırılması, veri paylaşım kültürünün oluşması, ortak çalışma ortamlarının açılması, yeni başarılı modellerin, ürünlerin ve çalışmaların yapılmasının önünü açacağı, ülkemizde de Açık Bilim Felsefe’nin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Bu kitap serimizin dördüncü cildinde YORUMLANABİLİR VE AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKÂ VE GÜNCEL KONULAR konusuna odaklanılmış olup konu 8 farklı bölüm altında sunulmuştur. Açıklanabilir veya yorumlanabilir yapay zekânın farklı açılardan irdelendiği bu ciltte; yapılan çalışmalar, uygulamalar, projeler, teorik ve pratik çalışmalar, karşılaşılabilecek yeni riskler ve problemler ve sonuçta alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler farklı alanlar için verilmiştir. Yapay zekâ için açıklanabilirlik yöntemleri irdelenerek önemli algoritma ve yöntemler hakkında araştırma sonuçları paylaşılmıştır. Her bir bölüm; bu alana katkı sağlayan, bu alanda eğitim almış, tez hazırlamış, çalışmalar yapmış değerli akademisyenler tarafından birbirinden bağımsız olarak hazırlansa da konu bütünlüğü ve devamlılığının sağlanmasına mümkün olduğunca dikkat edilmiştir.
Yapay Zekâ ve Büyük Veri Kitap Serisi’nin; ülkemizde yapay zekâ ve büyük veri biliminin gelişmesine ve özellikle bu alanda daha çok Türkçe içerik üretilmesine katkılar sağlaması beklenmektedir.
Her şey, veriden değer üreten Türkiye için...
YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ KİTAP SERİSİ 4: Yorumlanabilir ve Açıklanabilir Yapay Zekâ ve Güncel Konular YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ KİTAP SERİSİ 4: Yorumlanabilir ve Açıklanabilir Yapay Zekâ ve Güncel Konular 9786254274763 YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ KİTAP SERİSİ 4: Yorumlanabilir ve Açıklanabilir Yapay Zekâ ve Güncel Konular