Yeşil Hastane

% 13 İndirim
180,00 TL 156,60 TL
Ürün Kodu: 9786254178276
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
Bu kitabın amacı, Türkiye'deki hastane binalarına yönelik “Yeşil Hastane Modeli’ni“ oluşturabilmek için yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin sürdürülebilirlik kriterlerini inceleyerek; sağlık kurumlarına ve Türkiye şartlarına uyumlu ulusal yeşil hastane çerçevesi oluşturmak ve kriterlerin ağırlıklarını belirlemektir. Kitabın literatür ve saha araştırması kısmında karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Kitabın ilk bölümünde; çevre sorunları, iklim değişikliği konuları ele alınmış ve sağlık hizmetlerine etkisi incelenmiştir. Yeşil bina sertifika çeşitlerinin genel yapısı ve sertifika kuruluşlarının sağlık kurumlarına özel geliştirilen versiyonları, ayrıca sağlık sektörü alanında sürdürülebilirlik projeleri geliştiren uluslararası kuruluşlar tanıtılmıştır. İkinci bölümde, Türkiye'deki yeşil hastane/yeşil bina gelişimi hakkındaki literatüre yer verilmiş, bu alandaki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları özetlenmiştir. Türkiye'de bulunan yeşil hastaneler ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Yeşil hastanelerin sertifika kriterlerinin birbirinden farklılaşan veya benzeyen yönleri ve uygulamada kullanılan yöntemleri analiz edilmiştir. Bu bölümde incelenen hastanelerin sahip oldukları sertifikanın çeşidi, başarılan kriterler ve puanlar incelenmiş ve bunlara ekler bölümünde yer verilmiştir. Türkiye'deki yeşil hastaneler hakkında araştırma yapan çalışmalara yer verilerek bu alanda yaşanan sorunlar belirlenmiştir. Bu bölümdeki çalışmaların amacı, oluşturulacak çerçeve modele altlık oluşturmaktır. Kitabın üçüncü bölümünde, önceki bölümlerde incelenen kaynakların analizi sonucunda yeşil hastane modelinin çerçeve özellikleri oluşturulmuştur. Yeşil hastane kriterleri ve sürdürülebilirlik başlıkları, dünyadaki yaygın olarak kullanılan sertifika sistemleri temelinde ve yerel ve sağlık kurumlarının özel etkenleri de dikkate alarak oluşturulmuştur. Uzman görüşleri alınarak çerçeve modeldeki ölçütler ve sürdürülebilirlik başlıkları tekrar düzenlenmiştir. Her kriter ayrı bir başlık altında, kriterin hangi sürdürülebilirlik hedefini amaçladığı, kriterin neden önemli olduğu ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için sertifika sistemlerinin hangi stratejileri ve standartları önerdiği açıklanmıştır. Kriter başlığının açıklama kısmının sonunda ise bu alanda yapılmış örnek çalışmalara yer verilmiştir. Krtiterlerin uygulanmasında kullanılan standartlar ve referans standartlar araştırılmış ve bunlara EK -2 kısmında yer verilmiştir. Kitabın dördüncü bölümünde; araştırmanın amacı, uzman seçimi, kullanılan araştırma yöntemleri, verilerin analizi açıklanmıştır. Araştırma sonucunda, çerçeve modeldeki başlıkların ve kriterlerin önem dereceleri yorumlanmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde, bulgular gözden geçirilmiş ve ulusal yeşil hastane modeli için önerilerde bulunulmuştur.
Kitabın yeşil bina uzmanlarına, sağlık yöneticilerine, çevre politikalarına, ilgili alandaki öğrencilere, akademik camiaya ve tüm paydaşlara katkı sağlaması ümidiyle...
Yeşil Hastane Yeşil Hastane 9786254178276 Yeşil Hastane